Eenvoudig de EPV innen voor woningbouwverenigingen

Enermatics zorgt dat de EPV-afspraak kan werken in de praktijk. Enermatics houdt een scherp oog op alles wat telt: energieverbruik én energieopwekking. Enermatics biedt complete energieprestatiemeting van woningen: meting van energie die de woning in komt, meting van energie die verbruikt wordt, monitoring en rapportage. Dat geeft een zuivere blik op energieprestaties en verbeterkansen. De EPV kan probleemloos worden geïnd.

Overzichtelijk en bewezen

Nauwkeurige energieprestatiemeting, helderheid over ‘nul op de meter’ is een belangrijke voorwaarde voor verduurzaming van woningen. Enermatics biedt daarvoor een betrouwbare oplossing, ook waar grotere eenheden woningen worden aangesloten op collectieve warmtebronnen. Enermatics is als ontwikkelpartner in gesprek met woningcorporaties en bouwers over projecten en toekomstscenario’s.

Bewustwording door monitoring

Inzicht in energieverbruik is een krachtige prikkel om bewoners bewuster en zuiniger om te laten gaan met energie. Er treedt een game-achtige gebruikersdynamiek in werking. Enermatics zit bovenop deze gebruikers-aspecten. Alles wordt duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard voor de bewoner, waarin ook het kostenaspect wordt meegenomen.

Naar energiepositief

Samen op weg naar energiepositief vastgoed, daar staat Enermatics voor. Energieneutraal is voor veel woningcorporaties een eerste stap. De woning als energiebron, een woning die overschot aan energie kan leveren, is de volgende. Dat is onze missie. Enermatics helpt versnellen.

Woningcorporaties met ambities op energiegebied praten met Enermatics.
Maak kennis, bel 085-8640103.

Volle focus op de energieprestatievergoeding (EPV)

Wat is de energieprestatievergoeding? De energieprestatievergoeding is een krachtig instrument om duurzaam wonen op grote schaal te realiseren. De woningeigenaar investeert in een energie zuinige woning met minimale tot nul verbruikskosten voor de bewoner. Als compensatie voor de investering betaalt de huurder de EPV. Uitgebreide informatie over de EPV is te vinden op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Het belang van monitoring

Essentieel onderdeel van het rechtmatig innen van de EPV is een rapportage waarin aangetoond wordt dat de woning conform verwachting energie heeft opgewekt en gebruikt. De verhuurder is wettelijk verplicht daartoe minimaal 1 keer jaar een overzicht te verschaffen. Enermatics werkt nauw samen binnen De Stroomversnelling aan normering van het monitoren van energieprestaties en borging van kwaliteitsmaatstaven zodat de EPV zonder problemen geïnd kan worden. Enermatics is gecertificeerd voor de energieprestatie monitoring norm.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!