Betere garanties bij bouwen aan
een duurzame toekomst

Energieprestaties en garanties

Met Enermatics kan de bouwer direct betere garanties geven over de energieprestaties van het opgeleverde vastgoed. Tegelijk kan Enermatics mee-ontwikkelen aan betere energieprestaties. We zijn ontwikkelpartner van bouwers die uitdagingen tegenkomen op het gebied van energie-efficiëntie, duurzaamheid en circulariteit.

Gebruikersperspectief

De software en de manier van rapporteren is ontworpen in samenspraak met gebruikers. Deze focus op de gebruiker is voor de bouwwereld een cruciale aanvulling in de samenwerking.

 

Van het gas af

Nederland zoekt naar alternatieven voor aardgasverwarming. Met een concreet en ambitieus doel: ‘In 2030 twee miljoen woningen van het gas af’. Enermatics verkent met ontwikkelaars en bouwers haalbare alternatieven.

Enermatics werkt samen met bouwers aan uitdagende energie-opgaven. Bekijk kansen die u nog nooit gezien heeft. Maak kennis. 085-8640103

 

Enermatics
De plus op investeren in energie

Of je nu woont in Nederland of bouwt in Nederland, we zijn samen op weg naar iets moois: een nieuwe kijk op leven, wonen en energie. Het begin is er. Minder verspillen, nieuwe energiebronnen, slimmere gebouwen. Nu de belangrijkste stap: een nauwkeurige blik op de werkelijke energieprestaties van (woon)objecten. Enermatics maakt het waar: Enermatics is het scherpe oog op alles wat telt voor bouwers, beheerders en bewoners.

 

In de wereld van bouwen en wonen worden de opgaven voor duurzaamheid stap voor stap concreet. Gebruik de zon, gebruik aardwarmte en restwarmte. Bouw efficiëntere installaties. En maak een eind aan onnodig energieverlies. Met als harde norm ‘Nul op de meter’ (NOM). NOM klinkt helder en haalbaar, en is een aantrekkelijke belofte. Maar de praktijk van ontdekken en realiseren heeft duizend gezichten.

Enermatics kijkt door alle complexiteit heen met een scherpe blik op energieprestaties en met accurate rapportages. Ook heeft Enermatics de ontwerpkracht voor nu en de toekomst. Nieuwe oplossingen voor smart buildings, smart grids en smart cities? Neem contact op en vraag naar de ontwikkelmogelijkheden.

Vastgoed in Nederland verandert snel om de beloofde CO2-reductie in 2030 te realiseren. Naar verwachting telt Nederland 450.000 NOM-woningen in 2020.
Enermatics helpt bouwers en woningcorporaties om grip te krijgen op energie door monitoring van energieprestaties.
Met de oplossing van Enermatics, E-Control, kan de EPV-vergoeding zonder problemen worden geïnd. Dan is het mogelijk om de investering terug te verdienen.

We geven woningcorporaties inzicht in de energieprestaties.

We werken met bouw- en installatiebedrijven aan het energieslimmer maken van (woning)vastgoed, grotere complexen en wijken.

Waar een next-level gewenst is, denken we mee om meting en monitoring te integreren met sturing, signalering en service op afstand.

Meer weten? Nu stappen maken in energieprestatiemeting. Bel 085-8640103.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!